CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC VÀ CHCN NĂM 2016
2016-12-12CẢNG HÀNG KHÔNG PLIEKU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC VÀ CHCN NĂM 2016
CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC VÀ CHCN NĂM 2016
2016-12-12CẢNG HÀNG KHÔNG PLIEKU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC VÀ CHCN NĂM 2016
MỞ TUYẾN XE BUÝT TỪ KON TUM ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU VÀ NGƯỢC LẠI
2016-11-15MỞ TUYẾN XE BUÝT TỪ KIN TUM ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU VÀ NGƯỢC LẠI PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH
CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN LAO ĐỘNG NĂM 2016
2016-11-1Cảng hàng không Pleiku thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển lao động năm 2016
CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
2016-10-17Cảng hàng không Pleiku cần tuyển dụng lao động bổ sung năm 2016
BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU
2015-7-7Sáng 11-3, đoàn công tác Bộ GTVT do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công dự án nâng cấp mở rộng đường cất hạ cánh cảng hàng không Pleiku
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, HOÀN THÀNH DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH VÀ DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP NHÀ GA CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU ĐƯA VÀO KHAI THÁC
2015-6-22Hiện nay, tiến độ thi công của dự án : Kéo dài và nâng cấp đường CHC, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng hàng không Pleiku đã hoàn thành trên 80% khối lượng toàn dự án.
  • HAGL
  • VietComBank
  • OCB BANK
  • MARITIME BANK
  • GB BANK
  • BIDV
  • AGRIBANK
  • ABBANK